Zjistilo se, v jakém věku jsou teens nejvíce zranitelní vůči sociálním médiím

Téměř polovina teenagerů je nonstop online. Již v roce 2018 to zjistil průzkum Pew Research Center, který se zaměřil na 750 mladistvých Američanů ve věku od třinácti do sedmnácti let.

Závěry tehdy také ukázaly, že až 95 procent z nich má přístup k chytrému telefonu a používání sociálních sítí je pro ně tak samozřejmé jako to, že jim rostou nehty.

Když pak od mladistvých žádali, aby zhodnotili, jaký mají sociální média na ně vliv, většina chválila, že jsou díky nim ve spojení s kamarády, okolním světem a pomáhají jim v sebeprezentaci. Jen kde-tu se objevily obavy ze šikanování, duševních problémů či ze ztráty osobních kontaktů.

Sankt-Petersburg, Russia, September 24, 2017: iphone 6s plus with icons of social media on screen. Smartphone life style smartphone. Starting social media app.

Probíhající vědecká diskuse však stále zpochybňuje, zda sociální sítě v životech teenagerů nedělají více škody než užitku.